TRANH GỐM TĨNH VẬT

Mã: TG03 Danh mục:

Giá: 65.000

Kích thước 0.2 x 0.2 m