Giảm giá!

TRANH GỐM ĐẦM SEN

6.400.0006.550.000

Kích thước 1.20 x 2.0 x 0.05 m