TRANH GỐM VĂN MIẾU

Mã: TG08 Danh mục:

Giá: 265.000

Kích thước 0.3 x 0.5 x 0.03 m