TRANH GỐM PHỐ CỔ

Mã: TG06 Danh mục:

Giá: 165.000

Kích thước 0.3 x 0.3 m